Bundel bijdragen

Heb je een interessant onderwerp met betrekking tot de metaaltijden en wil je hier een artikel aan wijden? Dat kan! Deadline voor het aanleveren van het concept is 1 maart 2023.

Bundel bijdragen

Locatie

Het 11e congres van de Stichting Metaaltijdenonderzoek Nederland wordt dit maal gehouden in Tiel op vrijdag 20 oktober.

Locatie

Bundel 9: 2022

De negende bundel ‘Metaaltijden’ is uit. Deze is te bestellen bij Sidestone press. De bundel vormt de neerslag van de 9e Nederlandse metaaltijdendag gehouden op 9 oktober 2021.

Bundel 9: 2022

Contact

Voor alle vragen anders dan aanmeldingen kunt u gebruik maken van ons algemene emailadres: info@metaaltijden.nl. U kunt ook gebruik maken van het formulier om ons automatisch een bericht te sturen.

Contact

Organisatie

De metaaltijdendag en bundel worden gecoördineerd door een team van vrijwillige betrokkenen.

Organisatie

Eerdere jaargangen

Op deze pagina vind je een overzicht van de thema’s van eerdere jaargangen van de Metaaltijdendag.

Eerdere jaargangen