Aanmelden

Je kunt je nu aanmelden voor de tiende Metaaltijdendag op 16 en 17 september 2022. Schrijf je in voor het congres en de excursies via de aanmeldpagina.

Aanmelden

Locatie

Het 2e lustrumcongres van de Stichting Metaaltijdenonderzoek Nederland wordt dit maal gehouden te Assen, in het Drents Museum. Dit wordt gecombineerd met een bezoek aan de spectaculaire hemelschijf van Nebra, die daar tentoongesteld wordt.

Locatie

Bundel 9: 2022

De negendebundel ‘Metaaltijden’ is uit. Deze is te bestellen bij Sidestone press. De bundel vormt de neerslag van de 9e Nederlandse metaaltijdendag gehouden op 9 oktober 2021.

Bundel 9: 2022

Contact

Voor alle vragen anders dan aanmeldingen kunt u gebruik maken van ons algemene emailadres: info@metaaltijden.nl. U kunt ook gebruik maken van het formulier om ons automatisch een bericht te sturen.

Contact

Organisatie

De metaaltijdendag en bundel worden gecoördineerd door een team van vrijwillige betrokkenen.

Organisatie

Eerdere jaargangen

Op deze pagina vind je een overzicht van de thema’s van eerdere jaargangen van de Metaaltijdendag.

Eerdere jaargangen