Aanmelden

Je kunt je nu aanmelden voor de zesde metaaltijdendag op 5 oktober 2018. Meer informatie en inschrijven via de aanmeldpagina.

Aanmelden

Programma

Het thema van dit jaar is ‘Het einde van de Metaaltijden’, ofwel de periode rond het begin van de jaartelling: de eerste eeuw vóór en eerste eeuw na Christus.

Programma

Bundel 5: 2018

De vierde bundel ‘Metaaltijden’ is uit. Deze is te bestellen bij Sidestone press. De bundel vormt de neerslag van de 4e Nederlandse metaaltijdendag gehouden op 7 oktober 2016.

Bundel 5: 2018

Locatie

Na het lustrum in Oss keert de metaaltijdendag weer terug naar haar vertrouwde stek bij de RCE in Amersfoort.

Locatie

Contact

Voor alle vragen anders dan aanmeldingen kunt u gebruik maken van ons algemene emailadres: info@metaaltijden.nl. U kunt ook gebruik maken van het formulier om ons automatisch een bericht te sturen.

Contact

Organisatie

De metaaltijdendag en bundel worden gecoördineerd door een team van vrijwillige betrokkenen.

Organisatie