Eerdere jaargangen

Op deze pagina vind je een overzicht van de thema’s van eerdere jaargangen van de Metaaltijdendag.


2020: Eten en drinken in de metaaltijden
2019: Uiterlijk vertoon
2018: Het einde van de metaaltijden
2017: Grafheuvels en Graven
2016: Huis en huishouden
2015: Het einde van de metaaltijden
2014: Van begin en eind
2013: Urnenvelden


2020: Eten en drinken in de metaaltijden

8e Metaaltijdendag, 9 oktober 2020.
Dit jaar betrof het thema “Eten en drinken in de metaaltijden”.

2019: Uiterlijk vertoon

7e Metaaltijdendag, 4 oktober 2019.
Dit jaar betrof het thema “Uiterlijk vertoon. Pracht, dracht en identiteit in de metaaltijden”.

2018: Het einde van de metaaltijden

Metaaltijdendag 5 oktober 2018
Dit jaar betrof het thema ‘Het einde van de metaaltijden’.

2017: Grafheuvels en Graven

Metaaltijdendag 6 en 7 oktober 2017
In ons huidige landschap vormen grafheuvels, naast laat-prehistorische akkersystemen of Celtic fields, de enige nog zichtbare relicten uit de metaaltijden. Ze vormden in de 20e eeuw een gewild onderzoeksobject. Illustere archeologen als Holwerda, Van Giffen, Glasbergen en Modderman groeven vele grafheuvels op. Doordat de resterende heuvels sinds de monumentenwet uit 1961 beschermd zijn, was het onderzoek naar grafheuvels min of meer stilgevallen. Aan het begin van deze eeuw kwam de mogelijkheid om voor het eerst sinds decennia weer onderzoek te doen naar grafheuvels. Vanwege de hoeveelheid nieuwe gegevens die hierdoor beschikbaar was gekomen, was dit aanleiding om Grafheuvels en Graven het thema te maken van het tweedaagse jubileum van de metaaltijdendagen.

2016: Huis en huishouden: op zoek naar de mens achter de plattegrond

Metaaltijdendag 7 oktober 2016
Het thema van de 4e Metaaltijdendag was “Huis en huishouden: op zoek naar demens achter de plattegrond”. Het aantal thema-gerelateerde bijdragen was dermate omvangrijk dat deze ook een deel van het vrij in te vullen middagdeel besloegen. Het betrof duidelijk een aansprekend onderwerp, waarnaar ook meer dan honderd toehoorders kwamen luisteren. Dit enthousiasme voor een symposium over (de sociale duiding van) nederzettingsarcheologie is verklaarbaar door de cruciale rol die nederzettingsgegevens in de beeldvorming van gemeenschappen uit de late prehistorie hebben gespeeld, en blijven spelen.

2015: Het einde van de metaaltijden

Metaaltijdendag 16 oktober 2015
Onze huidige ruimtelijke kaders en grenzen waren uiteraard niet relevant voor de samenlevingen uit de late prehistorie. Toch zijn we aangenaam verrast als een bijzondere vondst ‘helemaal’ uit België, Duitsland of Denemarken komt? Een voorbeeld daarvan is het bronsdepot dat recentelijk in West-Friesland aan het licht kwam en waarvan een aantal objecten uit het ‘verre’ Scandinavië komen. Het belang van dergelijke exotische vondsten voor onze reconstructies van het wereldbeeld van de bronstijdboer of ijzertijdboerin vormde de inspiratie voor het thema van de derde metaaltijdendag. Welke relaties en lijnen lopen er vanuit onze opgravingen naar ‘verre oorden’? Wat kunnen we te weten komen over de netwerken en contacten van laatprehistorische samenlevingen? Dit thema werd samengevat onder de titel Van Heinde en Verre. Een op het eerste gezicht abstract thema dat wel degelijk aansluiting bleek te hebben met de dagelijkse praktijk.

2014: Van begin en eind: productie en depositie in de Metaaltijden

Metaaltijdendag 17 oktober 2014
Om nieuwe aandacht te richten op cruciale en informatieve fasen aan het begin en aan einde van de levensloop van objecten, was het thema van de Metaaltijdendag 2014 “Van begin en eind: productie en depositie in de Metaaltijden”. Uitdrukkelijk stond hierbij dus het biografisch perspectief toegepast op materiële cultuur centraal.

2013: Urnenvelden

Metaaltijdendag 18 oktober 2013
Het thema van de Metaaltijdendag 2013 was ‘urnenvelden’. Urnenvelden zijn
een aansprekend en wijdverbreid vindplaatstype uit de late prehistorie, maar vormen bovendien de neerslag van een periode van grote sociale veranderingen, waarbij de uitdrukkingsvormen van collectiviteit en individualiteit in het grafbestel aanzienlijk veranderden en de positie van begraafplaatsen ten opzichte van andere domeinen in het cultuurlandschap eveneens verschoof.