Bundel 7: 2020

Deze bundel vormt de neerslag van de 7e Nederlandse metaaltijdendag gehouden op 4 oktober 2019. Op die dag werden lezingen gehouden over diverse onderwerpen aangaande de brons- en ijzertijdgemeenschappen van de Lage landen gecombineerd met een groot aantal bijdragen over het centrale thema van dat jaar “Uiterlijk vertoon. Pracht, dracht en identiteit in de metaaltijden”. De eerste drie artikelen over de bronzen armband van een dame uit Dreumel, bronzen armbanden uit crematiegraven en glazen armbanden sluiten fraai aan op dit thema. Daarnaast biedt de bundel ruimte aan een breed scala aan onderwerpen die de gehele periode van de metaaltijden omvatten.

U kunt lezen over een recent onderzoek naar een bronstijd-nederzetting in Opheusden, waar blijkt dat schijnbaar onontwarbare palenzwermen toch waardevolle informatie kunnen opleveren, iconische keramische artefacten uit de late bronstijd en de bijzondere bijzetting van een mislukte crematie uit de late ijzertijd in Oegstgeest. Eveneens uit de late ijzertijd is een nieuw overzicht van graven uit de midden-ijzertijd in het Maas-Demer-Scheldegebied. Ook zijn er bijdragen over zowel oude- als meer recente vondsten, zoals iconische objecten uit de late bronstijd of vondsten uit de bronstijd die zijn verzameld binnen het PAN-project. Tenslotte wordt een overzicht gegeven van het handgevormde aardewerk uit Empel en wordt een nieuw typologie voor maalstenen van tefriet voorgesteld.

Deze zevende bundel is nu te bestellen via Sidestone Press.

Bestellen

Inhoud

Editorial
Menk Hendriksen, Eric Norde & Nynke de Vries

Een dame uit het noorden in het Land van Maas en Waal. De armband van Dreumel in context
Liesbeth Theunissen

Twee bronzen armbanden in een crematiegraf uit de midden- of late ijzertijd te Bennekom. Voorbeelden van leeftijds- en geslachtsgebonden grafgiften?
Erik Drenth & Jeroen Flamman

Alternatieve ideeën over productie en distributie in de late ijzertijd aan de hand van glazen armbanden
Johan van Kampen

Middle Iron Age (500-250 BC) cemeteries in the Southern-Netherlands, the Rhineland and Flanders
Lasse van den Dikkenberg

An unusual Late Iron Age or Early Roman burial discovered at Oegstgeest, the Netherlands
Frank J. van Spelde, Corrie C. Bakels & Lisette M. Kootker

Zoeken naar huizen, de midden bronstijd nederzetting van Opheusden ABC terrein
Lourens M.B. van der Feijst & Axel Müller

Inventarisatie van mysterieuze voorwerpen uit de late bronstijd
Ben Naardin & Wouter Roessingh

Bronze Age bronzes and the Portable Antiquities of the Netherlands (PAN): a state of affairs
Stijn Arnoldussen, Hannie Steegstra & Stijn Heeren

Handgevormd aardewerk uit de ijzertijd en de Romeinse tijd van de cultusplaats te Empel
Peter W. van den Broeke

Van de hoed en de rand. Over de typologie van maalstenen uit het Eifelgebied
Rob Houkes