Bundel 8: 2021

Deze bundel vormt de neerslag van de 8e Nederlandse (digitale) metaaltijdendag gehouden op 9 oktober 2020. Op die dag werden – door de corona maatregelen in aangepaste vorm – lezingen gehouden over diverse onderwerpen aangaande de brons- en ijzertijdgemeenschappen van de Lage landen, aangevuld met een groot aantal bijdragen over het centrale thema van dat jaar “Eten en drinken in de metaaltijden”. De eerste drie artikelen bespreken dan ook prehistorische akkers in Noorderboekert, het voedselmenu van de metaaltijden en hoe onderzoek aan aankoeksels op aardewerk meer kan leren over voedselpatronen in het verleden.

Daarnaast biedt de bundel ruimte aan een breed scala aan onderwerpen die de gehele periode van de metaaltijden omvatten. Zo kunt u lezen over de mogelijkheden van detailonderzoek van een bijzondere metaaldetectievondst, over een andere kijk op prospectiemethodiek, inzichten over grafrituelen en de kenmerken van (vierbeukige) huisplattegronden uit de ijzertijd.

Deze achtste bundel is nu te bestellen via Sidestone Press.

Bestellen Online lezen

Inhoud

Editorial
Stijn Arnoldussen, Menk Hendriksen, Eric Norde & Nynke de Vries.

Meer weten over eten. Over mens en voedsel in de brons- en ijzertijd
Liesbeth Theunissen, Joyce van Dijk, Laura Kooistra, Lucy Kubiak-Martens, Simone Bloo, Peter van den Broeke, Rob Houkes & Annemieke Verbaas

A Taste of Honey. Food from the Bronze Age coastal site of Velsen Waterland
Jos Kleijne, Lucy Kubiak-Martens, Tania Oudemans & Jørn Zeiler

Vroege akkercomplexen in West-Friesland. De resultaten van een opgraving langs de Westfrisiaweg nabij de Noorderboekert
Sebastiaan Knippenberg

Prospectief onderzoek van het West-Friese bronstijdlandschap. Boren, struinen, spitten, sleuven en scannen aan de Rikkert in Enkhuizen
Patrick Valentijn & Wouter Roessingh

Burial mounds re-used: no men allowed?
Rex Victor Brandsma

Begraven in een greppel. Een verschuiving in het grafritueel van de midden bronstijd naar de late ijzertijd te Gent-Hogeweg
Tina Dyselinck & Liesbeth Massagé

Op zoek naar het urnenveld van Borger
Wijnand van der Sanden

A new French Tréboul spearhead found in The Netherlands: the case of the Goor find
Stijn Arnoldussen, Herman Busschers, Hannie Steegstra, Nicolien Bottema-Mac Gillavry, Bertil van Os & G. van Oortmerssen

Of whorls and weights: examining archaeological contexts of textile-related ceramics
Hester Kamstra

Vierbeukige variaties op het tweebeukige thema. Een meer dan lokaal fenomeen
Karen de Vries & Eric Norde