Metaaltijden Bundel

Metaaltijdenbundel (vol. 7)

Bijdragen in de studie van de metaaltijden 2020: Het centrale thema van dat jaar “Uiterlijk vertoon. Pracht, dracht en identiteit in de metaaltijden”. De eerste drie artikelen over de bronzen armband van een dame uit Dreumel, bronzen armbanden uit crematiegraven en glazen armbanden sluiten fraai aan op dit thema. Daarnaast biedt de bundel ruimte aan een breed scala aan onderwerpen die de gehele periode van de metaaltijden omvatten.

Lees verder…

Metaaltijden 6 – 2019

Einde van de metaaltijden/begin van de Romeinse tijd (100 BC – 100 AD)

Bijdragen in de studie van de metaaltijden 2019 met aandacht voor onderwerpen zoals oorlogsvoering, cultusplaatsen en het veranderende nederzettingspatroon. De lezingen toonden de blijvende interesse in het onderzoek naar samenlevingen uit de overgang van pre- naar protohistorie. Diverse lezingen van deze dagen hebben hun neerslag gevonden in deze zesde Metaaltijdenbundel.

Lees verder…

Metaaltijden 5 – 2018

Graven en grafheuvels

Deze bundel vormt de neerslag van het eerste lustrum van de Nederlandse Metaaltijdendag op 6 en 7 oktober 2017 in Oss. Het lustrum had als thema ‘Graven en grafheuvels’ en bestond uit anderhalve dag lezingen, gevolgd door een excursie naar de bekende vindplaatsen Oss-Vorstengraf en Oss-Paalgraven. De lezingen toonden de blijvende interesse in het onderzoek naar graven, grafheuvels en grafgebruiken. Diverse lezingen van deze dagen hebben hun neerslag gevonden in deze vijfde Metaaltijdenbundel.

Lees verder…


Metaaltijden 4 – 2017

Huis en huishouden: de mens achter de plattegrond

Deze bundel vormt de neerslag van de 4e Nederlandse metaaltijdendag gehouden op 7 oktober 2016. Op die dag werden lezingen over diverse onderwerpen aangaande de brons- en ijzertijdgemeenschappen van de Lage landen gecombineerd met een groot aantal bijdragen over het centrale thema van dat jaar “Huis en huishouden: de mens achter de plattegrond”. Veel van de sprekers van die dag waren bereid hun boeiende verhalen op schrift te stellen, zodat in deze bundel diverse bijdragen over nederzettingen uit de metaaltijden zijn opgenomen.

Lees verder…

Metaaltijden 3 – 2016

Van Heinde en Verre

In 2015 werd stil gestaan bij sociale netwerken, migraties en uitwisselingscontacten binnen samenlevingen uit de Brons- en IJzertijd. Verschillende lezingen van die dag zijn in de derde Metaaltijdenbundel opgenomen. Daarnaast zijn er ook weer verschillende bijdragen verzameld ten aanzien van laat-prehistorisch onderzoek.

Lees verder…

Metaaltijden 2 – 2015

Van begin en einde; productie en depositie in de metaaltijden

Zowel de productie van voorwerpen, als de wijzen waarop zij na hun gebruik werden gedeponeerd worden in deze bundel besproken. U treft dan ook bijdragen aan die gaan over bronzen, benen, aardewerken en stenen voorwerpen, alsook een betoog over verlatingsdepots. In aanvulling op deze bijdragen binnen het thema ‘Van begin en einde; productie en depositie in de metaaltijden’, is ook een palet aan andere bijdragen over de metaaltijden opgenomen.

Lees verder…

Metaaltijden 1 – 2014

Eerste bundel

Deze bundel bevat bijdragen over het grafritueel, de materiële cultuur, nederzettingspatronen en depositiepatronen van gemeenschappen uit de metaaltijden (brons- en ijzertijd) van Nederland. Samengebracht in deze bundel raken de verhalen over, en interpretaties van, de laat-prehistorische samenlevingen verbonden.

Lees verder…

Zelf een bijdrage leveren?

Dat kan! Lees meer over de spelregels en auteursrichtlijnen.