Crowdfunding

Help Metaaltijdenliefhebbers!

Help de metaaltijden

De Stichting Metaaltijdenonderzoek Nederland (SMON) zit in financiële nood. De Metaaltijdendag kan dit jaar niet op de gebruikelijke manier worden georganiseerd. We lopen hierdoor de entreegelden mis. Daarmee betalen we niet alleen de dag zelf maar ook een groot deel van de jaarlijkse Metaaltijdenbundel. Dus volgend jaar kunnen we deze door jullie Metaaltijdenliefhebbers geliefde publicatie-mogelijkheid niet meer bekostigen.

Tenzij jullie ons helpen. Hoe?

(1) Doe wat je altijd al deed

Door de Metaaltijdendag op 9 oktober digitaal bij te wonen voor de iets lagere toegangsprijs van € 17,50. Het belooft weer een interessant en breed scala aan presentaties te worden rond het thema ‘Eten en Drinken in de Metaaltijden’ met lezingen over graanmaaltijden, drinkrituelen met bier en antwoord op vragen over wat en waaruit werd gegeten en gedronken in de bronstijd en de ijzertijd. Zie daarvoor het conceptprogramma hier.

(2) Doe wat extra, en krijg een metaaltijdenbundel met jouw naam erin vermeld in onze heldenlijst…

We bieden je de unieke kans om je naam als ‘GROOTliefhebber der metaaltijden’ in de eerstvolgende Metaaltijdenbundel 8 te laten vermelden door €40,- over te maken naar Stichting Metaaltijdenonderzoek Nederland NL84 TRIO 0788 8455 94 o.v.v. je naam.  We sturen je deze bundel (MT8) dan toe, desnoods met een handgeschreven briefje dat we je zo dankbaar zijn. Of met een glittersticker, van een pony of zo.

(3) Doe wat extra, enkel voor Karma…. of omdat het kan, of…

Natuurlijk is het altijd mogelijk om een donatie naar de SMON over te maken ter ondersteuning van de metaaltijden-activiteiten. Hiervoor krijg je niet alleen van de organisatie maar ook van alle andere Metaaltijdenliefhebbers eeuwige dank.

Stichting Metaaltijdenonderzoek Nederland NL84 TRIO 0788 8455 94