Metaaltijden

De doelstelling van de Stichting Metaaltijdenonderzoek Nederland (SMON) is het bundelen en verspreiden van kennis over de archeologie van de metaaltijden in Nederland. Hiertoe biedt de stichting een breed platform aan een ieder met belangstelling voor de laat-prehistorische samenlevingen uit de brons- en ijzertijd (2000-12 voor Christus). Dit gebeurt op twee manieren:
1. Het bundelen en verspreiden van kennis over de archeologie van de metaaltijden in Nederland;
2. Het bevorderen van de communicatie over metaaltijdenonderzoek, zowel binnen de beroepsgroep van archeologen als tussen deze groep en archeologische vrijwilligers

ACTIVITEITEN

De stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer:
1. Een jaarlijkse ontmoetingsplaats (de Metaaltijdendag) te creƫren voor amateur- en beroepsarcheologen
2. Impulsen te geven voor archeologisch onderzoek in de vorm van een jaarlijkse bundel van (recent) metaaltijdenonderzoek (de Metaaltijdenbundel)
3. Stimulering en promotie van het onderzoek van de metaaltijden van de Lage Landen in het algemeen
Binnen de geldigheidsperiode van dit beleidsplan streeft de Stichting Metaaltijdenonderzoek Nederland ernaar om jaarlijks de Metaaltijdendag te organiseren en jaarlijks de Metaaltijdenbundel uit te geven.

Lees meer in ons beleidsplan