RAAP bv

RAAP is het grootste advies- en onderzoeksbureau voor archeologie en cultuurhistorie in Nederland. Zij adviseren overheden, bedrijven en particulieren bij projecten op het gebied van infrastructuur, bouw, energie, erfgoedbeleid, waterbeheer en natuurontwikkeling. Hun deskundigheid en ons enthousiasme zetten ze in om de samenleving te betrekken bij onze activiteiten. De verhalen over het verleden delen we graag met het publiek.

RAAP