BAAC

BAAC Archeologisch en bouwhistorisch onderzoek
BAAC is het bureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie. U kunt bij hen terecht voor alle facetten van archeologisch onderzoek en bouwhistorisch onderzoek.
Zij zijn bovendien sterk in specialistische disciplines, zoals conflictarcheologie, kleurhistorisch onderzoek en jaarringenonderzoek. BAAC steunt al vele jaren de Stichting Metaaltijdenonderzoek Nederland

BAAC