Oss – 50 jaar onderzoek

Opgraving gewandeweg vanuit de lucht gezien

Grootschalig landschapsonderzoek

Verleden en Toekomst

Vrijdag 29 november

Datum:Vrijdag 29 november
Locatie:Gemeentehuis Oss, Raadhuislaan 2, Oss
Thema: Grootschalig landschapsonderzoek – Verleden en Toekomst
Aanleiding:Congres in kader van 50 jaar archeologisch onderzoek in Oss

Vijftig jaar geleden werden de eerste ijzertijdhuisplattegronden gevonden in het Brabantse Oss. Tussen 1976 en 1986 werd vervolgens een gebied van zo’n 30 ha opgegraven in de wijk Ussen. Een dergelijk grootschalig nederzettings- (of beter gezegd landschapsonderzoek) was destijds uniek maar is tegenwoordig geen uitzondering meer. Grootschalig onderzoek van tientallen hectaren komt in de huidige cyclus van archeologische monumentenzorg regelmatig voor. Het vormt een belangrijk kenmerk van de Nederlandse archeologie, ook in het buitenland.

De metaaltijden, de periode waarin (voor het eerst) landschappen ingrijpend worden ingericht en gestructureerd, vormen vaak een focus, soms ook als onderdeel van een lange-termijn biografie doorlopend tot in de Romeinse tijd en middeleeuwen.

Vrijdag 29 november wordt een eendaags congres georganiseerd in Oss waarin het grootschalig ‘nederzettingsonderzoek’ centraal staat, met een focus op de metaaltijden. Het congres wordt georganiseerd in het kader van het jubileumjaar 50 jaar samenwerking gemeente Oss en Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden. Naast deze partijen wordt het congres mede vormgegeven door De Stichting Metaaltijdenonderzoek Nederland die als doel heeft de kennis over de metaaltijden te stimuleren en vergroten.

Het ochtendprogramma is gewijd aan het pioniersonderzoek in Oss met een drietal lezingen over de belangrijkste resultaten. In de middag komen een aantal vergelijkbare onderzoeken aan bod, verspreid over Nederland. De dag zal worden afgesloten met een discussie over de wetenschappelijke meerwaarde van dergelijk onderzoek (of niet), de toekomst daarvan (ook met het oog op bescherming van dergelijke landschappen) en de methodologische ontwikkeling.

De dag zal worden afgesloten met een borrel. Dit bericht dient als een eerste kennisgeving. Meer informatie omtrent de opzet en het programma volgt later.